Op deze site gebruiken we cookies om het verkeer te analyseren, uw voorkeuren te onthouden en u optimaal gebruiksgemak te bieden.

Meer informatie bekijken OK

Elektronisch kandideren 2023 - 2024

Start   -   Vacatures    

Een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Wie aan de slag wilt in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, moet zich kandidaat stellen.

Of u nu wilt lesgeven, een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling ambieert of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wenst aangesteld te worden, via deze toepassing kunt u, op een eenvoudige manier, elektronisch kandideren.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks − vóór 15 juni − ingediend worden.

Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als laattijdige of spontane sollicitaties waaraan een lagere prioriteit wordt gekoppeld.

Indien u zich voordien al hebt geregistreerd als kandidaat (met uw rijksregisternummer), dan meldt u zich nu aan met uw elektronische identiteitskaart (eID), vreemdelingenkaart of token en dan krijgt u toegang tot uw gegevens die reeds zijn opgeslagen in de databank en kunt u een of meerdere nieuwe kandidaturen indienen.

Bericht aan de beheerders: als beheerder kunt u zich aanmelden via de link op GO! pro.

HOE AANMELDEN?


Welkom bij het elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.Help?


Om uw privacy te garanderen, moet u zich aanmelden met een digitale sleutel: de eID (elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart), de itsme®-app of het token.

eID: Om te kunnen aanmelden met uw eID hebt u uw elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart), uw persoonlijke pincode, een kaartlezer en software nodig. Hoe de eID gebruiken?
itsme®: Om aan te melden via itsme®, moet u de itsme®-app installeren op uw smartphone. Dat kan met uw eID en kaartlezer of met uw bankkaart en bankkaartlezer. Hoe itsme® gebruiken?
token: Het token is een papieren kaartje waarop 24 persoonlijke codes van 6 letters gedrukt staan. Met een token kunt u aanmelden als u ook uw gebruikersnaam en wachtwoord kent. Een kaartlezer hebt u niet nodig. Het is niet meer mogelijk om een nieuw token aan te vragen.
niet-Belgen: Hebt u geen eID, dan kunt u zich manueel laten registreren in een registratiekantoor om een andere digitale sleutel aan te vragen. Er is een registratiekantoor bij FOD Beleid en Ondersteuning – DG Digitale Transformatie in Brussel, maar u kunt ook terecht bij een gemeente met een lokaal registratiekantoor. Hoe een digitale sleutel aanvragen?

Hebt u geen Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart en kunt u geen digitale sleutel verkrijgen, neem dan contact op met de helpdesk van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:
Ondervindt u problemen bij het aanmelden met uw digitale sleutel? Neem dan contact op met de Service Desk Digitale Transformatie op het nummer 02 740 74 74.

Volg onderstaande stappen om u veilig af te melden:
  1. Klik rechts bovenaan op 'Afmelden'.
  2. Sluit alle tabs in uw browser en alle browservensters. Zo voorkomt u dat een andere gebruiker acties kan uitvoeren onder uw naam.
  3. Als u was aangemeld met uw eID, verwijdert u deze uit de eID-kaartlezer en/of koppelt u de eID-kaartlezer los.