Op deze site gebruiken we cookies om het verkeer te analyseren, uw voorkeuren te onthouden en u optimaal gebruiksgemak te bieden.

Meer informatie bekijken OK

Elektronisch kandideren 2020 - 2021

Start   -   Vacatures   -   Aanmelden    

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) is een voorrangsrecht waarop u zich kunt beroepen wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Meer informatie hierover vindt u terug in de oproep.

Wanneer u een beroep wenst te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) moet u gebruikmaken van het standaardformulier (Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) om uw voorrangsrecht aan te vragen bij de scholengroep waar u het recht heeft verworven en wilt laten gelden.
Deze aanvragen moeten vóór 15 juni 2020 aangetekend worden verstuurd naar de raad van bestuur van de scholengroep waar u het voorrangsrecht heeft opgebouwd en wenst te laten gelden.

Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoet u ook aan de voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. U bent niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij u voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene waarvoor u TADD-gerechtigd bent of tenzij u bij een andere scholengroep wilt kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Kandidaten die reeds een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) hebben gekregen in een ambt in één van de instellingen van de scholengroep en er dus minstens één keer als TADD'er in zijn aangesteld sinds het schooljaar 2015 - 2016, hoeven geen TADD-aanvraag meer in te dienen voor dat ambt.
Wanneer u uw voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor u een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet u hiervoor wel een TADD-aanvraag indienen.
Ook wanneer u in een andere scholengroep een beroep wilt doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, moet u nog een TADD-aanvraag bij die scholengroep indienen.