Op deze site gebruiken we cookies om het verkeer te analyseren, uw voorkeuren te onthouden en u optimaal gebruiksgemak te bieden.

Meer informatie bekijken OK

Elektronisch kandideren 2023 - 2024

Start   -   Vacatures   -   Aanmelden    

Wervingsambten

Skip Navigation Links.
Collapse BasisonderwijsBasisonderwijs
Collapse Gewoon basisonderwijs (BaO)Gewoon basisonderwijs (BaO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeel (BaO)Bestuurs- en onderwijzend personeel (BaO)
kleuteronderwijzer
onderwijzer
leermeester lichamelijke opvoeding
leermeester godsdienst (BaO)
leermeester niet-confessionele zedenleer (BaO)
Collapse Beleids- en ondersteunend personeel (BaO)Beleids- en ondersteunend personeel (BaO)
administratief medewerker (BaO)
ICT-coördinator (BaO)
zorgcoördinator (BaO)
beleidsondersteuner (BaO)
Collapse Administratief personeel (tehuis GO!)Administratief personeel (tehuis GO!)
rekenplichtig correspondent (tehuis GO!)
Collapse Opvoedend hulppersoneelOpvoedend hulppersoneel
studiemeester-opvoeder internaat (internaat)
studiemeester-opvoeder internaat (tehuis GO!)
Collapse Paramedisch personeelParamedisch personeel
kinderverzorger (BaO)
Collapse Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeel (BuBaO)Bestuurs- en onderwijzend personeel (BuBaO)
kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming
onderwijzer algemene en sociale vorming
leermeester algemene en sociale vorming - specialiteit lichamelijke opvoeding
leermeester algemene en sociale vorming - compensatietechniek-braille type 6
leermeester godsdienst (BuBaO)
leermeester niet-confessionele zedenleer (BuBaO)
Collapse Beleids- en ondersteunend personeel (BuBaO)Beleids- en ondersteunend personeel (BuBaO)
administratief medewerker (BuBaO)
ICT-coördinator (BuBaO)
zorgcoördinator (BuBaO)
beleidsondersteuner (BuBaO)
Collapse Administratief personeelAdministratief personeel
klerk-typist (semi-internaat)
opsteller (semi-internaat)
Collapse Opvoedend hulppersoneelOpvoedend hulppersoneel
opvoeder (semi-internaat)
Collapse Paramedisch personeelParamedisch personeel
ergotherapeut (BuBaO)
ergotherapeut (semi-internaat)
kinderverzorger (BuBaO)
kinesitherapeut (BuBaO)
logopedist (BuBaO)
verpleger (BuBaO)
Collapse Sociaal personeel (BuBaO)Sociaal personeel (BuBaO)
maatschappelijk werker (BuBaO)
Collapse Medisch personeel (BuBaO)Medisch personeel (BuBaO)
arts (BuBaO)
Collapse Orthopedagogisch personeel (BuBaO)Orthopedagogisch personeel (BuBaO)
orthopedagoog (BuBaO)
Collapse Psychologisch personeelPsychologisch personeel
psycholoog (BuBaO)
psycholoog (semi-internaat)
orthopedagoog (semi-internaat)
pedagoog (semi-internaat)
Collapse Secundair OnderwijsSecundair Onderwijs
Collapse Gewoon secundair onderwijs (SO) (met inbegrip van het secundair kunstonderwijs en het DBSO)Gewoon secundair onderwijs (SO) (met inbegrip van het secundair kunstonderwijs en het DBSO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeel (SO)Bestuurs- en onderwijzend personeel (SO)
leraar SO
godsdienstleraar (SO)
begeleider (SO)
leraar niet-confessionele zedenleer (SO)
Collapse Ondersteunend personeel (SO)Ondersteunend personeel (SO)
administratief medewerker (SO)
opvoeder (SO)
ICT-coördinator (SO)
Collapse Opvoedend hulppersoneel (internaat)Opvoedend hulppersoneel (internaat)
studiemeester-opvoeder internaat
Collapse Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeel van de opleidingsvormen 1, 2 of 3 (BuSO)Bestuurs- en onderwijzend personeel van de opleidingsvormen 1, 2 of 3 (BuSO)
leraar algemene en sociale vorming
leraar algemene en sociale vorming - specialiteit lichamelijke opvoeding
leraar algemene en sociale vorming - compensatietechniek-braille in type 6
leraar beroepsgerichte vorming
godsdienstleraar (BuSO)
leraar niet-confessionele zedenleer (BuSO)
Collapse Ondersteunend personeel (BuSO)Ondersteunend personeel (BuSO)
administratief medewerker (BuSO)
opvoeder (BuSO)
ICT-coördinator (BuSO)
Collapse Paramedisch personeelParamedisch personeel
ergotherapeut (BuSO)
kinderverzorger (BuSO)
kinesitherapeut (BuSO)
logopedist (BuSO)
verpleger (BuSO)
Collapse Sociaal personeel (BuSO)Sociaal personeel (BuSO)
maatschappelijk werker (BuSO)
Collapse Medisch personeel (BuSO)Medisch personeel (BuSO)
arts (BuSO)
Collapse Orthopedagogisch personeel (BuSO)Orthopedagogisch personeel (BuSO)
orthopedagoog (BuSO)
Collapse Psychologisch personeelPsychologisch personeel
psycholoog (BuSO)
Collapse Volwassenenonderwijs (VWO)Volwassenenonderwijs (VWO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeelBestuurs- en onderwijzend personeel
leraar secundair volwassenenonderwijs
Collapse Ondersteunend personeelOndersteunend personeel
administratief medewerker (VWO)
stafmedewerker
ICT-coördinator (VWO)
Collapse Deeltijds kunstonderwijs (DKO)Deeltijds kunstonderwijs (DKO)
Collapse Bestuurs- en onderwijzend personeelBestuurs- en onderwijzend personeel
leraar DKO
begeleider (DKO)
Collapse Ondersteunend personeelOndersteunend personeel
administratief medewerker (DKO)
ICT-coördinator (DKO)
Collapse Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Collapse Technisch personeelTechnisch personeel
arts (CLB)
consulent
ervaringsdeskundige
intercultureel bemiddelaar
maatschappelijk werker (CLB)
paramedisch werker
psycho-pedagogisch consulent
psycho-pedagogisch werker
Collapse Ondersteunend personeelOndersteunend personeel
administratief medewerker (CLB)